• Amalan Kadar Bina Harga Kerja Bangunan

Authors : Othman Mohamed, Rosihan Ab. Aziz, Fadhilah Mohd Nor, Faizul Azli Mohd Rahim

Price : 41.00

ISBN : 978-967-0764-12-2

Year of Publish : 2015

No. of Pages :  198

Ebook version : https://www.e-sentral.com/book/info/203373/amalan-kadar-bina-harga-kerja-bangunan

Buku ini dapat memberi panduan khususnya secara awalan kepada mereka yang bakal menceburi bidang pembinaan untuk menyediakan harga kerja binaan di mana apa yang bakal dipersembahkan dalam buku ini adalah hasil daripada kajian, temubual, soal selidik dan pemerhatian yang telah dibuat oleh penulis ke atas situasi kerja pembinaan sebenar dengan berdasarkan kepada kaedah pendekatan  tempatan (local approach method). Buku ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan tambahan oleh para pelajar ukur bahan, ukur bangunan dan kejuruteraan awam dalam menambahkan input-input pengajian mereka. 

Write a review

Please login or register to review

Amalan Kadar Bina Harga Kerja Bangunan

  • Brand: Penerbit UTHM
  • Product Code: 0764122
  • Availability: In Stock
  • RM41.00


Tags: 978-967-0764-12-2