Eksplorasi Psikologi Dalam Organisasi: Sisi Positif Atau Negatif?

Brand: Penerbit UTHM
Product Code: 2110026
Availability:
In Stock
Price: RM37.00

Penulis : Siti Sarawati Johar

Harga : RM 37.00

ISBN : 978-967-2110-02-6

Tahun terbitan : 2017

Bil. muka surat : 156 muka surat

Ebook version : https://www.e-sentral.com/book/info/203224/eksplorasi-psikologi-dalam-organisasi-sisi-positif-atau-negatif


Buku ini menelusur topik-topik merangkumi isu kecerdasan emosi, personaliti, estim kendiri, komitmen, tadbir urus modal insan, kepimpinan insan dan interaksi ilmu psikologi. Penulis juga membincangkan perkaitan isu-isu itu dengan disiplin ilmu psikologi oleh Imam Al-Ghazali dari perspektif agama Islam. Dalam setiap organisasi walau di peringkat apa pun sangat memerlukan pemimpin yang berwibawa dan pengikut yang dinamik selaras dengan tuntutan agama.

Organisasi yang mapan dan mampan berupaya membantu mewujudkan modal insan positif dalam masyarakat berkualiti sebagai kelangsungan ketinggian tamadun dalam sesebuah negara. Isu-isu tersebut turut dibincangkan dari aspek kepentingannya mewarnai senario dalam mana-mana organisasi manusia sebagai proses pembangunan insan yang seimbang, disamping membawa pembaca meneroka implikasi setiap daripadanya dari sisi positif dan negatif. Terdapat juga beberapa teori dan model yang dibincangkan dalam buku ini iaitu seperti Model Empat Cabang Kecerdasan Emosi Mayer dan Salovey (1997); Model Tiga Komponen Komitmen terhadap Organisasi Meyer dan Allen (1991); Teori Personaliti Eysenck (1952); Teori Estim Kendiri Rosenberg (1965) dan Perspektif Ilmu Psikologi oleh Imam Al-Ghazali. 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below: