Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil

Product Code: 5415166
Availability:
In Stock
Price: RM40.00

 

Penerbit : Penerbit UniMAP

Penulis : Azuddin Bahari, Hanum Hassan & Tunku Salha Tunku Ahmad

Harga : RM 40.00

ISBN : 978-967-5415-16-6

Bil. muka surat : 146

Kebanyakan perniagaan kecil tidak mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang menyeluruh. Kemalangan sering berlaku ke atas para pekerja di sektor-sektor perniagaan. Dengan mengambil kira isu-isu keselamatan dan kesihatan yang sering wujud, majikan perlu mengambil berat tentang aspek keselamatan dan kesihatan para pekerja. Bertitik tolak daripada isu- isu keselamatan dan kesihatan, buku ini mengetengahkan beberapa aspek yang dapat membantu perniagaan kecil untuk mewujudkan suasana kerja yang selamat dan sihat. Ia akan membawa para pembaca dan sesiapa yang terlibat dalam sektor perniagaan kecil untuk mengenali Undang- Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja dan Kaedah Pengurusan Risiko di tempat kerja. Buku ini juga sesuai sebagai panduan kepada para pengusaha perniagaan kecil, para pelajar institusi pengajian tinggi dan juga ia dapat memenuhi keperluan pekerja dan majikan, terutama kepada mereka yang terlibatr dalam pengurusan keselamatan.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below: